Vremenska prognoza Tara i trenutna temperatura za planinu Taru

Meteorološke stanice Karaklije, Jagoštica, Vežanja, Galine, Knezovi, Bjeluša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoza vremena za planinu Taru - Trenutna Temperatura na planini Tari

 

Nacionalni park Tara