Vremenska prognoza Tara

Na klimu Tare presudan uticaj ima njen geografski položaj. Baš iznad Tare nalazi se front sučeljavanja toplijeg vazduha sa juga i hladnijeg sa severa što često uslovljava nestabilno vreme.
   

Jagoštica

 

Rastište

 

Zaovine

Mokra Gora

 

Sokolina

 

Kaluđerske bare

Kremna

 

Solotuša

 

Toplotni uslovi

Srednja godišnja temperatura je 5 ° C. Prosečno godišnje kolebanje temperature iznosi 18,4 ° C, inače najtopliji mesec je jul, a najhladniji januar. Apsolutno minimalna temperatura je u januaru i februaru i iznosi -20 ° C, a apsulutno maksinalna temperatura zabeležena je u julu sa +29 ° C. U zimskom periodu nejavljaju se ekstremno niske minimalne temperature.

     
  vremenska prognoza planina tara

Padavine

Srednja godišnja količina padavina je 977,3 mm. Najviše kiše padne tokom maja (13%), a zatim u junu i julu (10%), a u ostalim mesecima padavine su skoro ravnomerno raspore|ene (6 - 8 %). Sneg najčešće pada u januaru.

 

Magla

Prosečno godišnje postoji 86 dana sa maglom. Ona značajno utiče na stepen humidnosti područja NP Tara i na ublažavanje temperaturnih ekstrema. Magle na Tari posledica su lokalnih ascedentnih kretanja iz basena Drine odakle se mase vlažnog vazduha dižu do ivica kanjona, a zatim vetrovima nanose na plato Tare.

 

Vetrovi

Glavni pravci duvanja vetrova u NP Tara su severoistočni i jugozapadni. Jači udari vetrova nisu česti, a najviše vetroloma i vetroizvala javlja se u februaru, martu i septembru. Najosetljivije vrste drveća su jela, smrča pa bukva.

 

Klima planine Tare

U celini karakteriše se svežim do prohladnim letom, dosta hladnom zimom i neznatnim godišnjim kolebanjem temperature vazduha. Jesen je toplija od proleća. Padavine su najobilnije u letnjoj polovini godine posebno u kasnom proleću. Zima je dosta snežna, sneg počinje da pada početkom novembra, a nekad i ranije i zadržava se do maja. Ovakav kompleks klimatskih faktora određuje režim kontinentalne planinske klime koja se približava subalpskoj.

 
Copyright 2008 - 2014. All Rights Reserved. Zaovine na Tari